ANA SƏHİFƏ HAKKIMIZDA YƏHUDİ MƏKTƏBİ LAHİYYƏLƏR YƏHUDİ MƏDƏNİYYƏTİ BİZƏ KÖMƏK ƏLAQƏ
VAAD L`HATZOLAS NİDCHEİ YİSROEL
BEYNƏLXALQ HUMANİTAR CƏMİYYƏT
© All rights reserved -Vaad l`Hatzolas Nidchei Yisroel - 1974-2015
ד‘‘סב
AZƏRBAYCAN
19.05.15 Bakıda keçirilən  III -“Mədəniyyətlərarası Diyaloq” çərçivəsində rəsmi səfərdə olan  “Simon Wiesenthal Center” təşkilatının  Sədir müavini Rabbi Abraham Cooper 46 saylı orta məktəbin nəzdində fəaliyyət göstərən  yəhudi siniflərini ziyarət etmişdir.  Ətraflı

Xəbərlər

4.04.15 “Vaad L Hatzolas Nidchei Yisroel”-Amerika Yəhudiləri Yardım Təşkilatının xətti  ilə  Türk Yəhudi İcmasından 90 nəfərlik heyyət Azərbaycanda rəsmi səfərdə oldular.  Ətraflı
20.05.15 46 saylı orta məktəbin nəzdində fəaliyyət göstərən  yəhudi sinifləri 19.05.2015- ci il tarixində baş vermiş yanğın ilə əlaqədar zərər çəkmiş insanlara  “ Biz hər zaman bilrikdəyik”  adlı yardım akisyası həya keçirmişdir. Ətraflı
ANA SƏHİFƏ